บริการของเรา

ตรวจสอบติดตามคุณภาพน้ำความบริสุทธิ์สูง และน้ำปราศจากประจุ

  •  Total Oxidisable Carbon (TOC)
  •  Total Dissolved Silica (SiO2)
  •  แบคทีเรีย
  •  โลหะปนเปื้อน (เช่น สังกะสี เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม โครเมียม แมงกานิส ตะกั่ว และดีบุก)
  •  ประจุ (เช่น F-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-, Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ และ NH4+)
เอกสารบริษัท