บริการของเรา

FT-IR and Microscope FT-IR

FT-IR และกล้องจุลทรรศน์ FT-IR

FT-IR เป็นคำย่อของเครื่องมือที่เรียกว่า Fourier transform infrared การทำงานของเครื่องมือนี้จะใช้คุณสมบัติดูดกลืน และส่งผ่านแสงอินฟราเรดของตัวอย่าง โดยตัวอย่างที่ต่างกันจะมีคุณสมบัติการดูดกลืนหรือการส่งผ่านแสงอินฟราเรดที่ต่างกัน เรียกว่าเป็น “ลายนิ้วมือ” ของวัสดุนั้นๆ ตัวอย่างวัสดุที่ทดสอบด้วยเครื่อง FT-IR เช่น น้ำยาทำความสะอาด สี น้ำมัน กระดาษ เจล กาว โพลีเมอร์จำพวกอิพ็อกซี่หรือเรซิ่น เส้นใยทั้งสังเคราะห์และธรรมชาติ พลาสติก และยาง

 

FT-IR เป็นวิธีการวิเคราะห์ที่มีประโยชน์ในการหาองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุตัวอย่าง เนื่องจากเป็นการทดสอบแบบไม่ทำลาย ดังนั้นจึงจะสามารถนำตัวอย่างนั้นๆ ไปวิเคราะห์ต่อด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อลูกค้าต้องการ

 

เอกสารบริษัท