ข่าวสาร
11FEB
ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟโดยจำลองสถานการณ์จริงประจำปี 25 […]
27JAN
การตรวจสอบการปนเปื้อนของอนุภาคเป็นมาตรการควบคุมคุณภาพที […]
27JAN
การตรวจสอบการปนเปื้อนของอนุภาคเป็นมาตรการควบคุมคุณภาพที […]
27JAN
การตรวจสอบการปนเปื้อนของอนุภาคเป็นมาตรการควบคุมคุณภาพที […]
27JAN
การตรวจสอบการปนเปื้อนของอนุภาคเป็นมาตรการควบคุมคุณภาพที […]
25JAN
การตรวจสอบการปนเปื้อนของอนุภาคเป็นมาตรการควบคุมคุณภาพที […]
30NOV
30NOV
บริษัทได้จัดการอบรมให้กับพนักงานของห้องปฏิบัติการและส่ว […]
02SEPT
วันที่ 29 มิ.ย. 2563 ได้ทำบุญบริษํทที่ทำการใหม่ของบริษั […]