ข่าวสาร
19NOV
วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ย.2564 บริษัทได้ทำบุญบริษัทประจำปี […]
23MAR
การวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยในกล่องควบคุม(ระบบปิด) ทำเพ […]
30NOV
30NOV
บริษัทได้จัดการอบรมให้กับพนักงานของห้องปฏิบัติการและส่ว […]
02SEPT
วันที่ 29 มิ.ย. 2563 ได้ทำบุญบริษํทที่ทำการใหม่ของบริษั […]
10MAR
ยินดีต้อนรับสู่ เอ แอล เอส ปทุมธานี
01NOV
เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2019 ALS ปทุมธานีกำลังจะเป […]
15MAR
การตรวจสอบการปนเปื้อนของอนุภาคเป็นมาตรการควบคุมคุณภาพที […]
07MAR
บริษัทจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามภายใน (Intern […]