ข่าวสาร
30NOV
อบรมข้อกำหนด ISO17025:2017
โดย : Sayan Songka หมวดหมู่ : กิจกรรมของเอแอลเอส

บริษัทได้จัดการอบรมให้กับพนักงานของห้องปฏิบัติการและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ ข้อกำหนด ระบบ ISO17025 เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่มีความรู้และสามารถส่งมอบงานที่คุณภาพให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทเบทาโกร

ข่าวล่าสุด
โดย: Sayan Songka