เกี่ยวกับเรา
เอแอลเอส ปทุมธานี

“เอแอลเอส ปทุมธานี ให้การบริการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่หลากหลาย ตามความต้องการในแต่ละอุตสาหกรรม ด้วยการให้บริการระดับมืออาชีพของบริษัทฯ เราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันคุณภาพ ความน่าเชื่อถือของชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง

เรามีนักวิเคราะห์ที่ทุ่มเทและมีประสบการณ์ซึ่งเข้าใจอุตสาหกรรมของลูกค้า และพร้อมที่จะให้บริการการทดสอบที่ทันสมัย เราไม่เพียงส่งรายงานผลการทดสอบ แต่เรานำส่งแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาสู่การเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ดีที่สุด”

แนะนำ บริษัทเอแอลเอส

เอแอลเอส เป็นบริษัทให้บริการการทดสอบที่ครอบคลุมมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรามีนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ทั่วโลก จึงสามารถให้คำแนะนำการทดสอบที่เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการมากกว่า 350 แห่ง จำนวนพนักงานมากกว่า 12,000 คน ใน 65 ประเทศ ให้บริการครอบคลุมทั้งออสเตรเลีย เอเซีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

ในปี ค.ศ. 1863 นายปีเตอร์ มอร์ริสัน แคมป์เบลล์ ได้ก่อตั้งบริษัทผลิตสบู่ขึ้นที่รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ต่อมาบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียในปี ค.ศ. 1952 ยุคใหม่ของบริษัทได้เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1981 จากการเข้าควบรวมกิจการบริษัททดสอบที่ชื่อ บริษัท ออสเตรเลี่ยน แลบอราทอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ เติบโตจนกลายเป็นผู้ให้บริการการทดสอบ ตรวจสอบ และให้การรับรอง ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

 

ปัจจุบันนี้ บริษัท เอแอลเอส จำกัด (หรือในชื่อเดิมคือบริษัท แคมป์เบลล์บราเธอร์ส จำกัด) ประกอบธุรกิจให้บริการทดสอบวิเคราะห์ในระดับนานาประเทศ เรามีปรัชญาในการส่งมอบ
ผลการทดสอบที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า โดยผ่านการทดสอบจากสี่หน่วยงานหลักดังนี้ แผนกแหมืองแร่ (ให้การทดสอบทางด้านธรณีเคมี โลหะวิทยา งานเหมือง และงานตรวจสอบ) แผนกวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (ให้การทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม อาหารและยา สินค้าอุปโภค และอิเล็กทรอนิกส์) แผนกพลังงาน (ให้การทดสอบด้านถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ) และแผนกอุตสาหกรรม (ให้การตรวจสอบสินทรัพย์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์การหล่อลื่นและการเสียดสี)

ความท้าทายในอนาคตทำให้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการดำเนินงานและการให้บริการอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เราให้ความมั่นใจกับคู่ค้าว่าจะได้รับรายงานผลการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง ตรงเวลา และสร้างมูลค่าเพิ่มที่เกินความคาดหมาย

เอแอลเอส ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องอาชีวอนามัย ทั้งต่อพนักงาน สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงชุมชน เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริม และปลูกฝังจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อคงสภาพที่ดีตลอดไป

ภาพรวมของ เอแอลเอส ปทุมธานี

กว่าสิบปีที่ เอแอลเอส ปทุมธานี ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบขั้นสูงให้กับกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ทดสอบ และการบริการปรึกษา เราให้บริการทดสอบด้วยพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และอุทิศตนเพื่อส่งมอบผลการทดสอบที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และตรงกำหนดเวลา เรามีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สารปนเปื้อนขนาดเล็กระดับไมโคร และ RoHS รวมไปถึงเราสามารถที่จะปรับปรุง ปรับเปลี่ยน และพัฒนาวิธีการทดสอบ เพื่อความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

เราพร้อมที่จะขยายการให้บริการระดับโลกของเราสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศไทย เอแอลเอส ให้บริการด้านวิเคราะห์ต่างๆ สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ โทรคมนาคม รวมไปถึงการวิเคราะห์การหล่อลื่นและการเสียดทาน

บริการของเรา

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตจะมีขนาดที่เล็กลงเรื่อยๆ การทดสอบเฉพาะทางจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การทดสอบความสะอาดของชิ้นงานและสิ่งปนเปื้อนของเราสามารถช่วยให้ลูกค้าปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชิ้นส่วนเหล่านั้น เพื่อการใช้งานที่คงทน ยาวนาน

การทดสอบผลิตภัณฑ์สีเขียว
การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง
การทดสอบความน่าเชื่อถือ
บริการการเก็บตัวอย่างภายนอก
การทดสอบสารหล่อลื่น
Certificate